Zarząd

Jarosław Uściński

Prezes Zarządu

Jarosław Uściński

Dariusz Zahorański

Wiceprezes Zarządu

Bartosz Maciej Peter

Mirosław Reszczyk

Skarbnik

Mirosław Reszczyk

Tomasz Gawarzyński

Sekretarz Zarządu

Michał Tadeusz Świerad

Zbigniew Łęgowski

Członek Zarządu

Tomasz Sochacki