Sprawozdanie wyborcze ze spotkania OSSKiC.

Dnia 3.12.2022r odbyło się walne spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
W trakcie spotkania odbyły się wybory Zarządu Głównego OSSKiC, Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Weryfikacyjnej.

 

Skład Zarządu Głównego OSSKiC:
Prezes: Jarosław Uściński
Vice Prezes: Bartosz Maciej Peter
Sekretarz: Michał Tadeusz Świerad
Skarbnik: Mirosław Reszczyk
Członek Zarządu: Tomasz Sochacki

Skład Komisji Rewizyjnej OSSKiC:
Przewodniczący: Leszek Staniszewski
Vice Przewodniczący: Dariusz Tadeusz Zahorański
Vice Przewodniczący: Jacek Główka
Sekretarz: Ryszard Dudziak

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:
Przewodniczący: Maciej Grubman
Vice Przewodniczący: Daniel Ostrowski
Sekretarz: Joanna Ochniak
Członek Sądu: Artur Musztyfaga
Członek Sądu: Kamil Tłuczek
Członek Sądu: Marcin Gruszka

Skład Komisji Weryfikacyjnej:
Przewodniczący: Sebastian Krauzowicz
Sekretarz: Piotr Szczygielski
Członek Komisji: Tomasz Gaważyński
Członek Komicji: Wojciech Balicki