Aktualności

KONKURS KUCHARZ DOSKONAŁY.

Konkurs dedykowany jest do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym – uczestników ośrodków rehabilitacyjnych: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków dziennego pobytu oraz specjalnych placówek edukacyjnych z terenu m. st. Warszawy. Nadrzędnym celem wydarzenia jest poprawa wizerunku i pozycji w hierarchii społecznej tej grupy ludzi.

Od kilku lat Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni współuczestniczy w tym wydarzeniu.
Tegoroczna XIV edycja Konkursu – ze względu na pandemię – została wstępnie przeniesiona na 2 połowę listopada 2020 roku.

Wszelkie dalsze informacje organizacyjne będą podane w późniejszym terminie.